Xét nghiệm Skylab

Xét nghiệm Ký sinh trùng NA

Xét nghiệm Ký sinh trùng NA

 Skylab quán triệt sâu sắc và lấy quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân làm cương lĩnh xuyên suốt cho mọi hoạt động của Hệ thống, cụ thể là:Nhận thức sâu sắc quan điểm “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt”; Skylab ra đời phải là một bộ phận nòng cốt không thể tách rời của Hệ thống Y tế để thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả này.

Xuất phát từ quan điểm “Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển”, Skylab đã ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư vào hoạt động y tế. Tuy nhiên, do quy mô hệ thống lớn, sử dụng nguồn nội lực luôn là hạn chế, do đó, Skylab ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 để kết nối, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có của hệ thống Y tế vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; phối kết hợp các cơ sở y tế và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt chú trọng cung cấp các dịch vụ vừa mang lại lợi ích nhiều nhất cho người dân, vừa giảm gánh nặng cho hệ thống y tế công như: tư vấn sức khỏe trực tuyến, hỗ trợ thăm khám từ xa (Telemedicine), hội chẩn trực tuyến và chăm sóc sức khỏe tại nhà, hỗ trợ lấy máu xét nghiệm tại nhà, truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng trực tuyến; đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật trực tuyến…

Skylab coi trọng và cam kết hiện thực hóa quan điểm phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế.

Nhất quán thực hiện chủ trương bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng để mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho các bên.

Skylab quán triệt sâu sắc quan điểm “Nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt” để xây dựng, bồi dưỡng và không ngừng hoàn thiện đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của mình theo chuẩn Ngành.

Skylab xây dựng hệ thống mạng lưới cơ sở rộng khắp, gần dân để chủ động tiếp cận cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ tiện ích khác; luôn luôn bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thuận tiện nhất cho người dân.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA SKYLAB

Địa chỉ: Số 77 Tôn Thất Tùng – P.Hưng Dũng – TP. Vinh -Nghệ An

Hotline: 0789.83.3737

Email: [email protected]

Website: https://xetnghiemkysinhtrungnghean.vn/

Khách Hàng Khác

Xét Nghiệm ADN Nghệ An
Xét Nghiệm ADN Nghệ An

Trung tâm Xét Nghiệm Skylab

HANDICO 30
HANDICO 30

Công ty Handico 30

Kính ô tô Nghệ An
Kính ô tô Nghệ An

Kính ô tô Hải Chiến

Gọi Ngay cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi để yêu cầu dịch vụ.

0947.883.056- 0986.395.468