Du Lịch Hoa Thành

Xã Hoa Thành, Yên Thành, NA

Xã Hoa Thành, Yên Thành, NA

 DU LỊCH XÃ HOA THÀNH, YÊN THÀNH, NGHỆ AN

Website: www.dulichhoathanh.com

Website giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Các di tích, danh thắng xã Hoa Thành: Hoa Thành có đậm đặc Di tích Lịch sử, Văn hoá; trong đó có 09 di tích được xếp hạng (gồm 06 Di tích Quốc gia, 03 Di tích cấp Tỉnh), gồm: 

1. Di tích Lịch sử Văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia: Đền Cả xã Hoa Thành

2. Di tích Lịch sử Văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia: Chùa Bảo Lâm xã Hoa Thành

3. Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia: Nhà Lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu

4. Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia: Nhà Thờ Họ Phan Mạc

5. Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia: Nhà Thờ Thám Hoa Phan Tất Thông

6. Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia: Nhà Thờ Chu Thường Yêm

7. Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh: Đền Thờ Thám Hoa Phan Duy Thực

8. Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh: Nhà Thờ Họ Phan Doãn

9. Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh: Nhà Thờ Họ Phan Văn - Chi Ba.

Trong đó, nổi tiếng nhất là Đền Cả, Chùa Bảo Lâm và Nhà lưu niệm Phan Đăng Lưu.

 

Khách Hàng Khác

Xét Nghiệm ADN Nghệ An
Xét Nghiệm ADN Nghệ An

Trung tâm Xét Nghiệm Skylab

HANDICO 30
HANDICO 30

Công ty Handico 30

Kính ô tô Nghệ An
Kính ô tô Nghệ An

Kính ô tô Hải Chiến

Gọi Ngay cho chúng tôi

Gọi cho chúng tôi để yêu cầu dịch vụ.

0947.883.056- 0986.395.468